Giới thiệu

The train moves not the station/Đoàn tàu có thể đi, nhưng nhà ga vẫn ở đó
– A League of Their Own Quote’s

*****

Quả thật không biết viết gì trong mục này cả.

p/s: Nếu bạn có muốn sử dụng bài viết trên trang cứ thoải mái, không đề nguồn cũng không sao. Có vấn đề cần liên hệ hãy comment hoặc email cho mình về địa chỉ [email protected]

* Là những ô dữ liệu bắt buộc có thông tin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *