Lời của gió

Most Recent Articles

Pawn Sacrifice

Posted by on Jun 29, 2016 in Uncategorized | 0 comments

“Hầu hết chỉ là lý thuyết và sự ghi nhớ thôi mà. Mọi người thường nghĩ là có nhiều...

Read More

Lũ mục đồng – Le Clézio

Posted by on Jun 28, 2016 in Uncategorized | 0 comments

“Lũ mục đồng” của Le Clézio là tập truyện ngắn nhưng khi đọc ta lại có cảm giác đó là một cuốn tiểu thuyết, bởi mỗi câu chuyện trong cuốn sách này dù độc lập nhưng không tách biệt. Hình ảnh xuyên suốt...

Read More

Cờ Vua – Cờ Vây

Posted by on Jun 28, 2016 in Uncategorized | 0 comments

Tính hấp dẫn của cờ vua là ở...

Read More

Lời của bố vợ dạy con rể

Posted by on Jun 4, 2016 in Uncategorized | 0 comments

Bố sẽ không trách con nếu con có...

Read More

Phim tháng 5 – 2016

Posted by on May 20, 2016 in Uncategorized | 0 comments

1. Taking Chance (2009) You’ve brought Chance home. You’re his...

Read More

Vỡ Tổ – Tagore

Posted by on May 20, 2016 in Uncategorized | 0 comments

“Vỡ Tổ” – tiểu thuyết ngắn...

Read More

Thông thái và số phận – Maurice Maeterlinck

Posted by on May 7, 2016 in Uncategorized | 2 comments

Nếu mọi lời nói đều giống nhau,...

Read More