Những đoạn phim tôi yêu (P.1)

Cũng giống như sách có những đoạn gấp mép, gạch chân thỉnh thoảng lôi ra đọc lại. Phim mình cũng có những đoạn thỉnh

Read more