7 năm bóng tối – Jeong You Jeong

“Người kể chuyện là kẻ một mình châm lửa tìm cách phóng hoả giữa đêm khuya khi tất cả mọi người đang say giấc.

Read more

Nếu không có kẻ thù – Hủy hoại vì yêu, Amélie Nothomb

  Chiến tranh nổ ra vào năm 1972. Chính vào năm đó, tôi hiểu ra một sự thật to lớn: trên trái đất này,

Read more