The Singing Pond – Ho Gaana Pokuna

Dạo này đâu đâu cũng “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, mà mình thì chưa được đi xem nên thấy khó chịu thiệt.

Read more

Có em, vắng em – With You, Without You (Phim Srilanka)

“CÓ EM, VẮNG EM” – Phim tham dự Liên Hoan Phim Quốc Tế Hà Nội 2014. Vé mời miễn phí, nhưng chiếu lúc 2h

Read more