Ấn tượng kinh hoàng từ truyện ngắn Crôtcaia – Nguyễn Hữu Cát

(nguồn hoclamgiau.vn – bài viết của Nguyễn Hữu Cát) Không hiểu sao khi đọc xong “Crôtcaia” – một truyện ngắn giả tưởng của Dostoevsky,

Read more

Dịu dàng tức Người đàn bà nhẫn nhịn của Dostoievski

Trong chúng tôi, ai là người mở đầu?  Không ai cả. Câu chuyện tự nó đi bước đầu tiên.  … Người ta nói rằng

Read more

A GENTLE SPRIT – Fyodor Dostoevsky

They say that people standing on a height have an impulse to throw themselves down.   I imagine that many suicides and murders have

Read more

Có em, vắng em – With You, Without You (Phim Srilanka)

“CÓ EM, VẮNG EM” – Phim tham dự Liên Hoan Phim Quốc Tế Hà Nội 2014. Vé mời miễn phí, nhưng chiếu lúc 2h

Read more