7 năm bóng tối – Jeong You Jeong

“Người kể chuyện là kẻ một mình châm lửa tìm cách phóng hoả giữa đêm khuya khi tất cả mọi người đang say giấc.

Read more

A GENTLE SPRIT – Fyodor Dostoevsky

They say that people standing on a height have an impulse to throw themselves down.   I imagine that many suicides and murders have

Read more

Hội họa trong “Tôi có quyền hủy hoại bản thân” – Kim Young Ha

Tôi tìm kiếm những người trầm ngâm đắm chìm chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, những người không buồn liếc đồng hồ đến

Read more