Thành Trì – AJ.Cronin

Lần đầu tiên đọc một bài báo mạng mà có cảm giác như đọc tiểu thuyết. Đó là bài báo ” Chẩn đoán chính xác

Read more

Có em, vắng em – With You, Without You (Phim Srilanka)

“CÓ EM, VẮNG EM” – Phim tham dự Liên Hoan Phim Quốc Tế Hà Nội 2014. Vé mời miễn phí, nhưng chiếu lúc 2h

Read more