Phim tháng 8-2016

1.Handmaiden: Rất rất hay Handmaiden đẹp bí ẩn, tuyệt vời và vẫn rất Park Chan Wook vẫn là những mối tình trái ngang bất

Read more

Cờ Vua – Cờ Vây

Tính hấp dẫn của cờ vua là ở chỗ, trong cuộc chiến tinh thần này, có hai bộ não khác biệt phát triển hai

Read more